SÄTERBLADET

 

ditt lokala annonsblad

Här hittar du samhällsinformation, tjänster erbjudanden och nöjen.

Vi tar emot manus per telefon, post, e-post, eller personligt besök. Vill ni ha hjälp med utformning av annonsen ordnar vi det utan kostnad.

Annonspriser och måttangivelse hittar du under flik ANNONSERA och TEKNISK INFO.

Våra tidningar