Säterbladet

Välkommen till Säterbladet!

Säterbladet är ett annonsblad som når ALLA hushåll och företag i Säters kommun, Tjärnanområdet och Vikmanshyttan.

Här kan företag och privatpersoner annonsera.
Vi utformar era annonser utan kostnad. Färg och sv/vit till samma pris.

Vi tar emot manus per telefon, post, e-post, eller personligt besök. Annonspriser och storlek på annonser hittar du under flik Utgivning och annonspris

Annonsmanus för Säterbladet lämnas till:
Säterbladet, Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge
Besöksadress: Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge

Tel. 0225-501 86
E-post: annons@hammarstryckeri.se

Nätbladet
Under fliken Nätblad hittar du Säterbladet i pdf.
Här kan du läsa annonsbladet på din dator, pad eller mobil.