Annonsering Företag

Säterbladet tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad.
För dig som vill göra annonsen själv så har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar dig att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här.
Är du osäker eller har frågor, ring oss på 0225-501 86.

 

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material via länken: 

/Ni kan även skicka in material, manus eller färdigt material via e-post till: annons@saterbladet.se
Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på USB-minne till oss.

Annonsbokning:
annons@saterbladet.se
0225-501 86

Utgivningsplan:

Säterbladet utgivningsplan 2024

Annonspriser och Annonsstorlekar:

Annonsstorlekar och ordinarie priser


Reklamationer:

Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast onsdag kl 12.00. Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet dag efter materialstopp.
Säterbladet frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel Säterbladet ej kan råda över. Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.

Vill du veta mer om annonspriser och/eller göra en annonseringsplan?
annons@saterbladet.se
0225-501 86

Vill du nå längre så samarbetar vi även med Leksandbladet, RättviksNytt, Masen, Kråkbladet, Veckonytt, Malungsbladet och Annonsbladet Dalarna.
Hör gärna av dig så berättar vi mer!